Biểu đồ cập nhật giá thuê căn hộ hôm nay tại Pihomes.vn

Danh sách 13 bất động sản đang giao dịch

Mã tin: 200704023 93 4 ngày trước

1 1 Căn hộ ở

Mã tin: 200316004 220 15 ngày trước

THUÊ: 5x.000.000 đ

4 3 Căn hộ ở

Mã tin: 210104001 7 19 ngày trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở