Mã tin: 200712012 7

THUÊ: 13.200.000 đ

1 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200702031 11

THUÊ: 19.000.000 đ

0 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200627026 20

THUÊ: 13.000.000 đ

0 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200624024 21

THUÊ: 23.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200624013 64

THUÊ: 15.000.000 đ

1 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200624005 83

THUÊ: 30.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200622002 15

THUÊ: 16.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200620007 20

THUÊ: 28.000.000 đ

4 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200618008 93

THUÊ: 12.000.000 đ

1 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200617001 30

THUÊ: 13.000.000 đ

1 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200616012 19

THUÊ: 16.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200616003 68

THUÊ: 12.000.000 đ

1 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200613003 33

THUÊ: 13.000.000 đ

1 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200610005 18

THUÊ: 22.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200605018 51

THUÊ: 26.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200529005 31

THUÊ: 18.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200528002 50

THUÊ: 18.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200527018 35

THUÊ: 15.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200517004 34

THUÊ: 14.000.000 đ

1 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200509004 34

THUÊ: 18.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống