Biểu đồ cập nhật giá thuê căn hộ hôm nay tại Pihomes.vn

Danh sách 44 bất động sản đang giao dịch

Mã tin: 200923003 55 14 ngày trước

THUÊ: 2x.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200813046 181 13 ngày trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

1 1 Căn hộ ở

Mã tin: 200808017 88 13 ngày trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

1 1 Căn hộ ở