Biểu đồ cập nhật giá thuê căn hộ hôm nay tại Pihomes.vn

Danh sách 19 bất động sản đang giao dịch

Mã tin: 200730008 52 14 ngày trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200712004 144 16 ngày trước

THUÊ: 4x.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200709031 85 13 ngày trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở