Biểu đồ cập nhật giá thuê căn hộ hôm nay tại Pihomes.vn

Danh sách 121 bất động sản đang giao dịch

Mã tin: 201208010 19 13 ngày trước

THUÊ: 2x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 201018005 73 13 ngày trước

THUÊ: 3x.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở

Mã tin: 201018003 8 13 ngày trước

THUÊ: 2x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở