Mã tin: 200711009 8

THUÊ: 16.000.000 đ

1 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200711008 9

THUÊ: 16.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200708023 13

THUÊ: 17.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200703006 10

THUÊ: 18.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200701032 15

THUÊ: 15.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200627027 13

THUÊ: 17.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200622006 30

THUÊ: 15.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200622001 17

THUÊ: 28.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200619032 21

THUÊ: 18.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200615023 35

THUÊ: 17.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200607003 31

THUÊ: 26.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200605022 38

THUÊ: 21.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200527012 27

THUÊ: 17.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200522023 55

THUÊ: 15.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200522022 33

THUÊ: 17.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200522021 39

THUÊ: 25.300.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200519004 24

THUÊ: 19.600.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200515011 44

THUÊ: 16.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200515007 36

THUÊ: 18.400.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200515006 32

THUÊ: 20.700.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống