Biểu đồ cập nhật giá thuê căn hộ hôm nay tại Pihomes.vn

Danh sách 53 bất động sản đang giao dịch

Mã tin: 200909044 15 13 ngày trước

THUÊ: 3x.446.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200909034 16 13 ngày trước

THUÊ: 4x.352.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200909028 13 13 ngày trước

THUÊ: 2x.858.000 đ

0 1 Căn hộ ở