Biểu đồ cập nhật giá thuê căn hộ hôm nay tại Pihomes.vn

Danh sách 59 bất động sản đang giao dịch

Mã tin: 201014028 15 14 ngày trước

THUÊ: 2x.500.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200905001 28 16 ngày trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

0 1 Officetel

Mã tin: 200829011 122 17 ngày trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

0 1 Officetel