Biểu đồ cập nhật giá thuê căn hộ hôm nay tại Pihomes.vn

Danh sách 37 bất động sản đang giao dịch

Mã tin: 200827010 127 5 tháng trước

THUÊ: 7.x00.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200823003 156 5 tháng trước

THUÊ: 7.x00.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200822055 145 5 tháng trước

THUÊ: 7.x00.000 đ

2 2 Căn hộ ở