Biểu đồ cập nhật giá thuê căn hộ hôm nay tại Pihomes.vn

Danh sách 42 bất động sản đang giao dịch

Mã tin: 220805007 203 10 ngày trước

BÁN: 6.x00.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200319004 71 11 ngày trước

BÁN: 7.x00.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200417002 243 21 ngày trước

BÁN: 8.x00.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở