Biểu đồ cập nhật giá thuê căn hộ hôm nay tại Pihomes.vn

Danh sách 136 bất động sản đang giao dịch

Mã tin: 201106003 60 4 ngày trước

THUÊ: 2x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 201106001 14 14 ngày trước

THUÊ: 4x.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở

Mã tin: 201101007 14 14 ngày trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

0 1 Căn hộ Officetel