Biểu đồ cập nhật giá thuê căn hộ hôm nay tại Pihomes.vn

Danh sách 128 bất động sản đang giao dịch

Mã tin: 201008026 13 13 ngày trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 201008020 12 13 ngày trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở

Mã tin: 201008014 16 13 ngày trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở