Biểu đồ cập nhật giá thuê căn hộ hôm nay tại Pihomes.vn

Danh sách 35 bất động sản đang giao dịch

Mã tin: 200909015 19 13 ngày trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200905030 31 13 ngày trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200817051 80 18 ngày trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở