Biểu đồ cập nhật giá thuê căn hộ hôm nay tại Pihomes.vn

Danh sách 28 bất động sản đang giao dịch

Mã tin: 200818051 195 5 tháng trước

THUÊ: 2x.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200817051 185 5 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 191104003 265 5 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở