Biểu đồ cập nhật giá thuê căn hộ hôm nay tại Pihomes.vn

Danh sách 66 bất động sản đang giao dịch

Mã tin: 200912007 18 13 ngày trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200828009 72 16 ngày trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

1 1 Officetel

Mã tin: 200819064 65 13 ngày trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở