Biểu đồ cập nhật giá thuê căn hộ hôm nay tại Pihomes.vn

Danh sách 212 bất động sản đang giao dịch

Mã tin: 201018026 82 13 ngày trước

BÁN: 5.x00.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200320002 1392 16 ngày trước

BÁN: 7.x00.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở

Mã tin: 191111008 130 9 ngày trước

BÁN: 8.x00.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở