Biểu đồ cập nhật giá thuê căn hộ hôm nay tại Pihomes.vn

Danh sách 350 bất động sản đang giao dịch

Mã tin: 201016003 9 5 ngày trước

THUÊ: 2x.300.000 đ

1 1 Căn hộ ở

Mã tin: 201007036 13 5 ngày trước

THUÊ: 1x.500.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 201007011 9 5 ngày trước

THUÊ: 2x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở