Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân: 

Website PiHomes thu thập thông tin cá nhân của Người tiêu dùng để sử dụng cho các mục đích sau:

 • Cung cấp dịch vụ cho Thành Viên trên website của PiHomes;
 • Liên hệ, hỗ trợ, giải quyết thắc mắc của Thành Viên tìm kiếm bất động sản, đặt lịch xem bất động sản và sử dụng các tính năng khác trên PiHomes;
 • Cải tiến, nâng cấp nội dung và giao diện website cũng như chất lượng dịch vụ của PiHomes dựa trên các phản hồi của Thành Viên trong quá trình sử dụng;
 • Dùng cho những mục đích khác của PiHomes không ghi ở trên. Khi đó chúng tôi sẽ thông báo việc sử dụng đó trên PiHomes.
 • Phạm vi thu thập thông tin của Website PiHomes như sau:
 • PiHomes thu thập thông tin cá nhân của Thành Viên khi sử dụng các dịch vụ trên website www.pihomes.vn bao gồm: Họ và tên; Địa chỉ email; Số điện thoại liên lạc
 • Thông tin nhận được khi Thành Viên sử dụng dịch vụ.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Các thông tin cá nhân được Thành Viên cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:

 • Cung cấp dịch vụ hay thực hiện những giao dịch mà Thành Viên yêu cầu;
 • Gửi thông tin đến Thành Viên;
 • Phân tích, đánh giá và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ (kể cả website), công nghệ, quy trình
 • Nâng cao mối tương tác và liên kết với Thành Viên;
 • Hỗ trợ cho việc giải quyết khiếu nại/khiếu kiện có liên quan đến việc sử dụng PiHomes của Thành Viên.

3. Thời gian Lưu trữ thông tin

Các thông tin cá nhân của Thành Viên được lưu trữ trong một thời gian cần thiết, nhằm phục vụ cho các yêu cầu Thành Viên đưa ra.

Thành Viên có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân khi đã chấm dứt là Thành Viên của PiHomes.vn.

​4. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với các thông tin đó

 • Các nhân viên có thẩm quyền của PiHomes. Nhân viên được ủy quyền có thể sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên PiHomes nhằm mục đích phục vụ kinh doanh. Nhân viên của PiHomes bị ràng buộc bởi Chính Sách Bảo Mật của PiHomes, đòi hỏi họ phải duy trì tính bảo mật của thông tin cá nhân của Thành Viên. Nhân viên nào vi phạm các yêu cầu này có thể bị xử lý kỷ luật.
 • Các công ty liên kết của PiHomes. PiHomes (và/hoặc các công ty liên kết của chúng tôi) cũng có thể tiết lộ Thông tin cá nhân của Thành Viên với những nhà cung cấp, cung ứng hay đại lý dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở dịch vụ máy chủ website, phân tích dữ liệu, tiếp thị và cung cấp dịch vụ.
 • Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp PiHomes được yêu cầu cung cấp thông tin của Thành Viên.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên hệ để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

 • Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

          Công ty Cổ phần PI SHARE

          Địa chỉ: 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

          Tel: 0888.247.369 – 0707.247.369 – 08999.10789            Email: [email protected]

 • Cách thức liên hệ để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

Người tiêu dùng có thể sử dụng các phương thức sau để hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

Gửi email tới địa chỉ email: [email protected]; hoặc

Gọi đến số điện thoại 0888.247.369 – 0707.247.369 – 08999.10789; hoặc

Gửi thư đến địa chỉ Công ty Cổ phần Pi Share, địa chỉ: 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống PiHomes

Các Thành Viên được cấp một tài khoản bao gồm user là số điện thoại và password để truy cập www.pihomes.vn. Sau khi đăng nhập, Thành Viên có quyền sử dụng mọi dịch vụ, tiện ích được cung cấp trên website trong đó bao gồm khả năng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống PiHomes.

Việc đăng nhập của Thành Viên có thể thực hiện trên máy tính, điện thoại, hay các công cụ khác có tính năng truy cập vào Website PiHomes.

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Thành Viên

 • Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Thành Viên, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Thành Viên cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website PiHomes.vn được bảo mật.
 • Không chuyển nhượng, chuyển giao dữ liệu thông tin cá nhân cho bên thứ ba, khi chưa được sự cho phép của Thành Viên ngoại trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất dữ liệu cá nhân Thành Viên, PiHomes sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Thành Viên được biết.
 • Cung cấp thông tin cá nhân Thành Viên cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.
 • Nếu xét thấy thông tin của Thành Viên cung cấp trên PiHomes.vn là không chính xác, chung tôi sẽ tiến hành hủy toàn bộ những nội dung của Thành Viên đó được đăng tải trên PiHomes.vn.

8. Cơ chế tiếp cận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

Khi phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi mà PiHomes đã thông báo do lỗi của PiHomes, Thành Viên có thể cung cấp thông tin và chứng cứ liên quan đến việc này cho PiHomes theo có phương thức dưới đây:

Gửi email tới địa chỉ email: [email protected]; hoặc

Gọi đến số điện thoại 0888.247.369 – 0707.247.369 – 08999.10789; hoặc

Gửi thư đến địa chỉ Công ty Cổ phần Pi Share, địa chỉ: 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại của Thành Viên, PiHomes trả lời cho Thành Viên khiếu nại kết quả và phương án giải quyết khiếu nại. Biện pháp giải quyết cụ thể tùy thuộc vào mức độ, tính chất nghiêm trọng của khiếu nại. Nếu Thành Viên khiếu nại và PiHomes thông thể đạt được thỏa thuận thì một trong hai bên có quyền khiếu nại/khởi kiện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Trường hợp này PiHomes sẽ hỗ trợ cung cấp các thông tin có liên quan.

-    PiHomes không mặc định buộc người tiêu dùng phải sử dụng các dịch vụ đính kèm khi truy cập và sử dụng website của mình

-    Chính sách bảo mật thông tin người tiêu dùng sẽ được hiển thị rõ ràng cho người tiêu dùng trước hoặc tại thời điểm PiHomes thu thập thông tin.