Chính sách giải quyết tranh chấpTrường hợp một Thành Viên yêu cầu PiHomes và/hoặc Thành Viên khác bồi thường/xin lỗi v.v do vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên PiHomes thì PiHomes và/hoặc Thành Viên được yêu cầu đó phải cùng hợp tác để giải quyết vấn đề.

Các bước giải quyết vấn đề của Thành Viên:

  • Bước 1: Thành Viên thông tin đến PiHomes vấn đề của mình cách gửi email tới địa chỉ email: [email protected]; hoặc Gọi đến số điện thoại 0888.247.369; hoặc Gửi thư đến địa chỉ Công ty Cổ phần Pi Share, địa chỉ: 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Bước 2: Bộ phận kinh doanh của PiHomes sẽ tiếp nhận các vấn đề mà Thành Viên thông tin, tùy theo tính chất và mức độ của vấn đề thì PiHomes sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Thành Viên để giải quyết tranh chấp đó.

Trường hợp vấn đề của Thành Viên chỉ liên quan tới PiHomes, PiHomes sẽ tự liên hệ để giải quyết yêu cầu của Thành Viên.

Trường hợp vấn đề của Thành Viên liên quan tới Thành Viên khác, PiHomes sẽ chuyển thông tin về vấn đề sang Thành Viên đó.

  • Bước 3: PiHomes yêu cầu Thành Viên đưa ra yêu cầu bồi thường/xin lỗi v.v phải cung cấp đủ thông tin liên quan đến vấn đề bao gồm: Vấn đề cần xử lý, các tài liệu, chứng cứ, email chứng minh và Yêu cầu cụ thể (ví dụ: đòi bồi thường; xin lỗi v.v.)
  • Bước 4: Trường hợp vấn đề là giữa các Thành Viên, PiHomes đứng ra làm bên thứ 3 hòa giải giữa các Thành Viên hoặc tiến hành thương lượng với Thành Viên. Trong trường hợp tranh chấp, khiếu nại nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của PiHomes thì ban quản trị sẽ yêu cầu Thành Viên đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Thời gian tiếp nhận và xử lý phản ánh về vấn đề từ Thành Viên là 03 (ba) ngày làm việc kể từ thời điểm PiHomes nhận được phản ánh từ Thành Viên.

PiHomes tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. PiHomes sẽ cung cấp những thông tin lên quan đến Thành Viên nếu được Thành Viên hoặc Thành Viên (liên quan đến tranh chấp) yêu cầu.

Thành Viên có trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề.

Thành Viên sau khi giải quyết xong tranh chấp phải báo lại cho ban quản trị PiHomes. Trong trường hợp xác định lỗi của Thành Viên, PiHomes có thể thông báo vi phạm qua email của Thành Viên hoặc đình chỉ/ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ bài đăng về bất động sản của Thành Viên có lỗi trên PiHomes đồng thời yêu cầu Thành Viên có lỗi thực hiện đúng thỏa thuận với Thành Viên kia.

Nếu thương lượng hòa giải không thành thì Thành Viên nào cũng có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của các bên.