Đăng ký thành viên VIP Pihomes.vn

 • GÓI THÀNH VIÊN THƯỜNG
 • MIỄN PHÍ
 • Vô thời hạn
 • Truy cập danh sách căn hộ xem nhà 24/7
 • Xem ngày nhà trống cập nhật mới nhất
 • Đăng ký
 • GÓI THÀNH VIÊN BẠC
 • 3.000.000 VNĐ
 • 1 tháng
 • Truy cập danh sách căn hộ xem nhà 24/7
 • Xem ngày nhà trống cập nhật mới nhất
 • Truy cập xem thông tin không giới hạn hơn 4000 căn hộ đang giao dịch tại TPHCM
 • Đăng ký
 • GÓI THÀNH VIÊN VÀNG
 • 9.000.000 VNĐ
 • 1 tháng
 • Truy cập danh sách căn hộ xem nhà 24/7
 • Xem ngày nhà trống cập nhật mới nhất
 • Truy cập xem thông tin không giới hạn hơn 4000 căn hộ đang giao dịch tại TPHCM, chi tiết toà tháp và tầng
 • Được đội ngũ Pihomes.vn hỗ trợ 24/7 qua hotline 0707247369
 • Đăng ký
 • GÓI THÀNH VIÊN KIM CƯƠNG
 • 19.000.000 VNĐ
 • 3 tháng
 • Truy cập danh sách căn hộ xem nhà 24/7
 • Xem ngày nhà trống cập nhật mới nhất
 • Truy cập xem thông tin không giới hạn hơn 4000 căn hộ đang giao dịch tại TPHCM, chi tiết toà tháp và tầng
 • Được đội ngũ Pihomes.vn hỗ trợ thông tin chi tiết 24/7
 • Đăng ký