Biểu đồ cập nhật giá thuê căn hộ hôm nay tại Pihomes.vn

Tìm được 22 bất động sản

Mã tin: 191001128 54 15 ngày trước

THUÊ: 2x.000.000 đ

2 2 Officetel

Mã tin: 200828030 230 2 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 1 Officetel

Mã tin: 210129001 139 16 ngày trước

THUÊ: 1x đ

2 2 Officetel


Tin Dự Án

Xem thêm