Biểu đồ cập nhật giá thuê căn hộ hôm nay tại Pihomes.vn

Danh sách 3424 bất động sản đang giao dịch

Mã tin: 201222007 180

THUÊ: 12.000.000 đ

0 1 Officetel Xem ngày trống

Mã tin: 201222006 173

THUÊ: 13.000.000 đ

0 1 Officetel Xem ngày trống

Mã tin: 201222005 140

THUÊ: 12.000.000 đ

0 1 Officetel Xem ngày trống